liên hệ tháng

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza 2 phòng ngủ

Phạm Ngũ Lão, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Diện tích: 100 m2
2
2
Liên hệ tháng

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza 2 phòng ngủ

343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Diện tích: 104 m2
2
2
tháng

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza 1 phòng ngủ

343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Diện tích: 50 m2
1
1
tháng

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza theo ngày

343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Diện tích: m2
tháng

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza 1 phòng ngủ theo ngày

343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Diện tích: m2
tháng

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza 2 phòng ngủ theo ngày

343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Diện tích: m2
tháng

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ International Plaza theo ngày

343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Diện tích: m2
tháng

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ International Plaza theo ngày

343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Diện tích: m2